Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 29 a, 45322 Kaunas, tel. (8 37) 74 55 30   el. p.  svgn@svgn.kaunas.lm.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191830124

Image Alt

Kauno savivaldybės vaikų globos namai

  /  Naujienos   /  KAUNO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS SUTEIKTAS EQUASS ASSURANCE KOKYBĖS SERTIFIKATAS

KAUNO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS SUTEIKTAS EQUASS ASSURANCE KOKYBĖS SERTIFIKATAS

Kauno savivaldybės vaikų globos namai dalyvauja projekte “Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą”. Dalyvaudami jame nuolat siekiame gerinti teikiamų paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Po išorės audito,  įstaiga pripažinta kaip atitinkanti reikalavimus EQUASS Assurance lygiu bei suteiktas sertifikatas 2022-2025 metų laikotarpui. Šis sertifikatas patvirtina, kad organizacijoje vykdomi veiklos procesai, nustatytos vidaus procedūros, paslaugų teikimo būdai bei pasiekti rezultatai atitinka Equass kokybės sistemos nustatytus reikalavimus.

 

Išorės audito įvertinta, kad mūsų organizacija turi aiškią savo veiklos viziją ir misiją bei veikia vadovaudamasi pagrindinėmis nustatymomis vertybėmis. Organizacija yra atvira ir besimokanti, siekianti efektyvaus darbo bendruomenė, nuolat kelianti kvalifikaciją, ieškant naujų darbo metodų dalyvauja mokymuose, seminaruose ir konferencijose, inovacijas taiko savo darbe. Veikloje užtikrinami metinio planavimo, paslaugų teikimo ir kokybės vertinimo procesai.

 

Darbuotojai aktyviai dalyvauja visuose organizacijoje vykstančiuose procesuose. Bendravimo kultūra grindžiama pasitikėjimu, pagarba asmens orumui ir supratingumu. Paslaugos globojamiems vaikams teikiamos komandinio darbo principu. Socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, teisininkas, užimtumo ir kiti specialistai dirba aktyviai bendradarbiaudami tarpusavyje, siekdami užtikrinti visą reikiamą pagalbą, atsižvelgdami į vaiko poreikius ir interesus.

 

Reguliariai rengiami individualūs planai, kuriuos sudarant, įgyvendinant ir peržiūrint dalyvauja  paslaugų gavėjai. Specialistai palaiko su paslaugų gavėjais kontaktą, yra teikiamos palydėjimo paslaugos jaunuoliams. Tai padeda tvirčiau jaustis paslaugų gavėjams, pradėjus savarankišką gyvenimą.

 

Organizacija veikia glaudžiai bendradarbiaudama su kitais socialinių paslaugų teikėjais, socialiniais partneriais, rėmėjais ir kitomis institucijomis. Bendradarbiavimo nauda abipusė. Socialiniai partneriai teigiamai atsiliepia įvairiais bendradarbiavimo su įstaiga aspektais. Organizacija aktyviai ieško naujų galimybių pagerinti teikiamų paslaugų kokybę bei paslaugų atitikimą paslaugų gavėjų ir kitų suineteresuotųjų šalių poreikiams. Inovacijos diegiamos visuose įstaigos veiklos lygiuose.

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą