Informacijos tel. (8 37) 74 55 30     Adresas: Birutės g. 29 a, Kaunas, LT 45322

Image Alt

Parama

  /  Parama
Nuoširdžiai dėkojame visiems,  kurie Kauno savivaldybės vaikų globos namams skyrė paramą, pervesdami 1% ar 2% nuo Gyventojo pajamų mokesčio.
          Galintys ir šiais metais paremti mūsų vaikų globos namus, tai gali padaryti pervesdami 1 arba 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio į mūsų vaikų globos namų sąskaitą, užpildydami FR0512 formą.
Mūsų rekvizitai:
Paramos gavėjas: Kauno savivaldybės vaikų globos namai
Paramos gavėjo kodas: 191830124
Paramos gavėjo adresas:Birutės g. 29 a, LT 45322 Kaunas
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT57 4010 0425 0028 8525
Bankas AB DNB bankas, banko kodas 40100
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padovanojo mūsų namams inventoriaus ar pervedė pinigus į vaikų globos namų sąskaitą vaikų skatinimui ir jų poreikių tenkinimui. Džiaugiamės, kad dovanojate vaikams gražias akimirkas, savo nuoširdumą ir dėmesį kviesdami juos į koncertus, teatrus, vandens parką ir sporto varžybas.
Džiaugiamės  nuoširdžiu bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, aukštųjų mokyklų  studentų atstovybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, klubais, Panemunės seniūnija ir bendruomene.