Informacijos tel. (8 37) 74 55 30     Adresas: Birutės g. 29 a, Kaunas, LT 45322        Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Image Alt

Paslaugos

  /  Paslaugos
  • Teikti socialinės globos paslaugas vaikams iki 18 metų.
  • Teikti kokybiškas socialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams ir vaikams su negalia, užtikrinti vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugos, sudaryti artimą šeimai aplinką vaikams, atitinkančią jų amžių, sveikatą ir brandą, ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje, kad jie taptų visaverčiais visuomenės nariais.
  • Plėtoti vaikų gebėjimus, rūpintis jų dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbo, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, pasirenkant jų poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas.
  • Teikti psichosocialines ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas (psichologo).
  • Organizuoti vaikų laisvalaikio užimtumą ir neformalųjį ugdymą.
  • Teikti palydimosios globos paslaugas vaikams sulaukusiems pilnametystės ir išėjusiems gyventi savarankiškai.
  • Taip pat paslaugos teikiamos portale:

  

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą