Informacijos tel. (8 37) 74 55 30     Adresas: Birutės g. 29 a, Kaunas, LT 45322

Image Alt

Paslaugos

  /  Paslaugos

Kauno savivaldybės vaikų globos namų veiklos pobūdis – institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė), likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams,  institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia ir vaikų socialinių paslaugų teikimas Globos namuose veikiančiame vaikų Dienos centre. Globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai Globos namuose apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), socialines, ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo) paslaugas, sudaryti jam tinkamas sąlygas ir palankią aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti, siekti grąžinti į biologinę šeimą, ruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje ir teikti socialines, ugdymo ir kitas paslaugas Dienos centrą lankantiems vaikams iš ekonominių, socialinių, psichologinių ir kitų problemų turinčių šeimų.