Informacijos tel. (8 37) 74 55 30   el. paštas: svgn@svgn.kaunas.lm.lt,  Adresas: Birutės g. 29 a, Kaunas, LT 45322        Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Image Alt

Teisės aktai

  /  Teisės aktai

Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c21ce880559311eb9dc7b575f08e8bea

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.26397

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą