Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 29 a, 45322 Kaunas, tel. (8 37) 74 55 30   el. p.  svgn@svgn.kaunas.lm.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191830124

Image Alt

Vidaus tvarkos dokumentai

  /    /  Vidaus tvarkos dokumentai

KSVGN darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024 m.

KSVGN vaistų ir kitų medicininių prekių pirkimo iš vaistinių tvarkos aprašas

KSVGN elgesio (etikos) kodeksas

KSVGN vidaus darbo tvarkos taisyklės

KSVGN darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politikos aprašas

KSVGN darbuotojų ir ugdytinių sveikatos ir saugos užtikrinimo planas

KSVGN etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas

KSVGN galimo darbuotojų darbo pareigų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įs…

KSVGN informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotoj…

KSVGN darbuotojų nuolatinio tobulinimosi ir mokymo sistema ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

KSVGN fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos

KSVGN kokybės politika

KSVGN darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo aprašas

KSVGN lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

KSVGN paslaugų gavėjų konfidencialumo, privatumo ir fizinės neliečiamybės įrašų tikslumo užtikrinimo aprašas

KSVGN ugdytinių gyvenimo kokybės koncepcija

KSVGN ugdytinių įgalinimo koncepcija

KSVGN ugdytinių įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūra

KSVGN ugdytinių įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos procedūrų aprašas

KSVGN ugdytinių skundų valdymo sistemos aprašas

KSVGN ugdytinių teisių chartija

KSVGN ugdytiniųskatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka

KSVGN vaikų elgesio taisyklės

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą