Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 29 a, 45322 Kaunas, tel. (8 37) 74 55 30   el. p.  svgn@svgn.kaunas.lm.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191830124

Image Alt

Pranešėjų apsauga

  /    /  Pranešėjų apsauga

Kauno savivaldybės vaikų globos namuose apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešimą KSVGN asmuo gali pateikti vidiniu kanalu šiais būdais:

 • tiesiogiai atvykęs į KSVGN jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą;
 • atsiųsti pranešimą KSVGN elektroninio pašto adresu svgn@svgn.kaunas.lm.lt;
 • atsiųsti asmens pasirašytą pranešimą paštu KSVGN adresu Birutės g. 29A, Kaunas. Siunčiant pranešimą paštu, po KSVGN pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą:

Pranešimo apie pažeidimą forma

Kompetentingas asmuo, kuris  administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – teisininkas Karolis Baranauskas, tel. Nr. +37061769485, el. p. karolis.baranauskas@musuvaikai.lt

Kauno savivaldybės vaikų globos namų gautų pranešimų nagrinėjimo tvarką ir procedūras nustato:

KSVGN vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus KSVGN analizavimo ir tvarkymo tvarkos aprašas

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą