Informacijos tel. (8 37) 74 55 30     Adresas: Birutės g. 29 a, Kaunas, LT 45322        Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Image Alt

Veiklos sritys

  /  Veiklos sritys

Socialinio darbo padalinio veiklos sritis

Organizuoti vaikų globos namų vaikų ugdymo ir socialinio darbo procesą. Įgyvendinti socialinės ir švietimo politikos uždavinius, socialinės globos normas bei globos namų nuostatus. Užtikrinti vaikų sėkmingą adaptaciją ir socializaciją. Teikti vaikų poreikius tenkinančias paslaugas. Rengti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę. Rūpintis socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, specialistų ir kitų darbuotojų profesiniu tobulėjimu, skatinti juos gilinti profesines žinias ir darbo įgūdžius. Atstovauti vaiko teises ir teisėtus interesus valstybinėse institucijose. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, užtikrinant vaikų gerovę ir socialines garantijas.

 

Medicinos padalinio veiklos sritis

Užtikrinant vaikų sveikatą, atsižvelgiant į jų išsivystymą, teikiamos medicininės paslaugos: profilaktiniai patikrinimai, sergančių gydymas, burnos ertmės sanacija, imunoprofilaktika. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, vykdomas prevencinis darbas.

 

Ūkines-technines funkcijas atliekančio padalinio veiklos sritis

Užtikrinti, kad ugdytiniai naudotųsi patogiomis, jaukiomis ir privatumą garantuojančiomis patalpomis, kurios atitiktų teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir būtų aprūpintos baldais ir inventoriumi. Taupiai ir efektyviai naudoti gamtinius ir materialinius resursus, tausoti bei saugoti inventorių. Teikti kokybiškas paslaugas, puoselėti vaikų globos namus ir lauko teritoriją.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą